Routes Start-To-Trail Clinics Night Trail HEMA Kids challenge
Informatie Inschrijfformulier
Faciliteiten Programma Locatie Veelgestelde vragen
Nederlands  English


5,6 en 7 juni 2015
Landal Hoog Vaals / Drielandenpunt
Vaals, Zuid-Limburg

ReglementDeelnemers reglement Vaalserberg Challenge – zondag 18 mei 2014

Algemeen
1. Deelname geschiedt op eigen risico, ook in geval van regen en gladheid.
2. Deelname aan de Vaalserberg Challenge is geen wedstrijd! Het doel is middels trail-running de Vaalserberg op verschillende manieren te bedwingen en zo mogelijk geld in te zamelen voor het ondersteunde Goede Doel.
3. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen tijdens deelname aan de Vaalserberg Challenge.
4. De deelnemer verklaart in een goede gezondheid te verkeren om een dergelijke sportief evenement deel te nemen.
5. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde de stichting Vrienden van Vaals, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
6. De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).
7. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en supporters.
8. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.
9. Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd bij de ravitaillering en/of start/finishlocatie.
10. Toiletten zijn aanwezig bij de ravitaillering en de start/finishlocatie.
11. Deelname aan de trail-run is mogelijk voor iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar. Tussen 12 en 16 jaar is deelname enkel toegestaan onder toezicht van een ouder. Voor de Kids Challenge geldt een andere leeftijdscategorie, namelijk van 6 tot en met 12 jaar.

Inschrijving
1. Betaling van verschuldigde inschrijfgelden geschiedt door middel van bankoverschrijving.
2. De inschrijving is pas definitief na betaling. U kunt het inschrijfgeld overmaken op bankrekeningnummer 51.65.20.644 t.n.v. Stichting Vrienden van Vaals o.v.v. uw naam en unieke inschrijfcode (IBAN nr.: NL36ABNA0516520644 BIC: ABNANL2A).
3. Inschrijfgelden worden enkel terugbetaald aan de deelnemer, indien de deelnemer tijdig annuleert (uiterlijk 4 mei, dus 2 weken voor het evenement).

Route
1. Deelname aan Vaalserberg Challenge is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers. Zij zijn verplicht het aangereikte deelnemersnummer (middels borstnummer) te dragen.
2. De route wordt op een niet-afgesloten parcours gelopen. De route is met goed zichtbare bewijzering aangegeven.
3. Deelnemers dienen de aangeduide route te volgen. Het is niet toegestaan naar eigen inzicht de route aan te passen buiten officiële wandelpaden. 
4. Deelnemers dienen zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels. Gevaarlijke punten worden bewaakt door verkeersregelaars.
5. Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
6. Gebruik van de ravitailleringspost is alleen mogelijk voor geregistreerde en met borstnummer uitgeruste deelnemers.
7. Deelnemers respecteren dieren welke zich op of langs de route bevinden en laten deze verder ongemoeid.
8. De start van de diverse routes zal gespreid plaatsvinden op basis van het aantal lussen dat de deelnemer voornemens is te gaan lopen (zoals aangegeven in de inschrijving). Per groep zal ook een spreiding worden aangebracht (maximale startgroepen van 50 deelnemers met tussenpozen van 5 minuten) teneinde de druk op het parcours te vermijden, inclusief de single tracks en de weilanden.

Gedragsregels weilanden
1. Op sommige locaties lopen runderen vrij rond. Hiervan dient minimaal een afstand van 25 meter bewaard te worden. Wees bedacht op in het gras of de bosjes verstopte kalfjes, hou ook hiervan voldoende afstand (idem minimaal 25 meter).
2. Zoek geen contact met de dieren. Vooral als mensen rennen kan dat door de dieren worden geïnterpreteerd als opjagen. Als er dus dieren in de looproute staan moet er omheen gelopen worden.
3. In het terrein mag geen afval achtergelaten worden.

Volg ons: